Call Now
Live Chat
Trung tâm Giao dịch

Thông tin chi tiết thị trường dung cho tất cả các cấp độ của kinh nghiệm giao dịch

Trading Central là một nghiên cứu thị trường tài chính và phân tích đầu tư hang đầu. Kết hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật phân tích, phân tích biểu đồ và nến Nhật bản, Trading Central của chúng tôi cho phép bạn them thông tin trong các quyết định quan trọng.

Các tính năng chính:

Phân tích Minh bạch
 • Quy định bởi AMF, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC)
 • Giành chiến thắng tại nhiều giải thưởng cao quý
 • Ý kiến khách quan, không có xung đột
Phù hợp cho tất cả các phong cách giao dịch
 • Tín hiệu thích hợp cho các nhà giao dịch ngắn hạn, trung và dài hạn
 • Bảo hiểm đầy đủ của thị trường ngoại hối
 • Mở rộng phạm vi bảo hiểm của thị trường chứng khoán
Dễ dàng sử dụng
 • Tích hợp đầy đủ trong nền tảng của chúng tôi, Fondex cTrader
 • Mục tiêu lợi nhuận được hiển thị trực tiếp trên biểu đồ
 • Cung cấp mức Chốt lãi và Cắt lỗ
 • Có thể đặt lệnh dễ dàng qua cửa sổ thông tin tín hiệu
Kiểm soát hoàn toàn các giao dịch của bạn
 • Mức cắt lỗ và chốt lời có thể dễ dàng được điều chỉnh
 • Hai kịch bản giao dịch được đưa ra: một kịch bản được đề xuất và một phương án thay thế.
 • Nếu kịch bản được đề xuất trở nên không thích hợp, thì bạn có thể phòng ngừa rủi ro của mình bằng cách thực hiện theo kịch bản thay thế.
Bắt đầu Sử dung Tín hiệu

Giao dịch CFD có nguy cơ mất mát đáng kể

Trung tâm giao dịch có thể hỗ trợ các quyết định đầu tư của bạn như thế nào

Người mới bắt đầu
Như người mới, bạn có thể
 • cảm thấy không chắc chắn về cách bắt đầu giao dịch hoặc giao dịch cái gì.
 • bị ám ảnh bởi sự phức tạp của phân tích thị trường và thuật ngữ giao dịch.
Trading central cho phép bạn:
 • bước vào thế giới giao dịch bằng đi theo các tín hiệu.
 • tận dụng các cơ hội giao dịch hàng ngày.
 • học hỏi từ mỗi phân tích kỹ thuật để phát triển một nền tảng trong phân tích kỹ thuật.
Traders Nhiều kinh nghiệm
Là một nhà giao dịch trung bình /giàu kinh nghiệm, bạn có thể
 • đang tìm kiếm ý kiến thứ hai để xác nhận phân tích của bạn.
 • cần tiết kiệm thời gian và thích xem xét các cơ hội giao dịch khả thi trước khi bạn quyết định công cụ nào cần tập trung vào.
Trading central cho phép bạn:
 • Kiểm tra lại dự đoán của mình và gia tang lợi nhuận cho bạn.
 • Nhận ý tưởng về người giới thiệu thị trường và đưa ra quyết định nhanh hơn về công cụ để phân tích.
Bắt đầu Sử dung Tín hiệu

Giao dịch CFD có nguy cơ mất mát đáng kể

Cách sử dung Trading Central để phân tích thị trường

Giả sử rằng công cụ ưa thích của bạn để giao dịch là USDJPY
Risk Disclaimer: Fondex provides this content/feature as no more than information. In particular, no advice is intended to be provided or to be relied on as provided nor endorsed by Fondex, nor any solicitation or incentive provided to subscribe for or sell or purchase any financial instrument or to join and/or terminate any of the trading strategies. The Investor is solely responsible for the choice of the signal provider, choice of trading strategy, the choice whether to sell or purchase any financial instrument on his/her trading account and monitoring of the trading activities. All trading or investments you make must be pursuant to your own unprompted and informed self-directed position. Please keep in mind that past performance is no guarantee of future results
For more information on the usage of Trading Central signals, please view the 'Risk Warning'.