FAQ - Regulation & Safety of Funds

Quy định & an toàn của quỹ


Tiền của tôi là an toàn với Fondex?

Có, Fondex giữ các quỹ của khách hàng với các ngân hàng toàn cầu Cấp 1 trong các tài khoản tách biệt. Trong trường hợp không thể thanh lý, các quỹ tách biệt không thể được sử dụng để trả nợ và phải được trả lại trực tiếp cho khách hàng.

Fondex có được cấp phép không?

Fondex is the trade name of TopFX Ltd, which is registered as a Cyprus Investment Firm (CIF) and licensed by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under licence number 138/11, VAT 10274180P in accordance with the Markets in Financial Instruments Directive MiFID II. In order to maintain licensing and registrations, we need to fulfil capital adequacy requirements, submit financial reports to the regulators, and undertake a detailed annual audit performed by an independent auditor.

Tôi có thể mất nhiều tiền hơn khoản tiền gửi ban đầu không?

Fondex cung cấp sự bảo vệ cân bằng âm, vì vậy không thể mất nhiều hơn số tiền bạn gửi.

Những rủi ro nào liên quan đến giao dịch?
Để xem các rủi ro liên quan đến giao dịch, vui lòng tham khảo Risk Disclosure Statement.